echidnas eller myrpiggsvin
Register

Myrpiggsvin

 Tachyglossus aculeatus

Echidnas eller myrpiggsvinet är ett litet däggdjur (mellan 35cm och 45cm och väger upp till 7kg), täckt av taggar och sträva hårstrån. Deras tryne fungerar som både mun och nos samt är väldigt avlångt och spetsigt. Echidnas har väldigt korta men starka ben med stora klor som gör de till väldigt duktiga grävare. Myrpiggsvinet äter genom att riva söder mjuka trädstubbar för att sedan använda sig av sin långa klibbiga tunga för att fånga sitt byte med.

Den kort-näbbade Echidnans diet består mestadels av myror och termiter medans den lång-näbbade Echidnan mestadels äter maskar och insekter. Trots att myrpiggsvinets diet mestadels består av myror och termiter är den inte besläktad med någon myrätande ras såsom myrsloken. 

Tack vare deras diet kan Echidnan hittas utöver hela Australien, bosatt i flera olika klimat och scenarion. Trots att myrsloken är ett nattligt djur kan, om vädret är milt, ses kring dagen. Echidnas besätter sig under stenar, timber eller begräver sig i jord.

Echidnan, tillsammans med näbbdjuret, de enda överlevande däggdjuren som lägger ägg (Monotremata ordern). Myrpiggsvinet är vanligtvis ett ensligt djur men under parningssäsongen (vinter) kan däggdjuret ses med andra myrpiggsvin. Efter parningssäsongen lägger honan ett ensamt ägg, efter kläckning så bärs den lille runt tills taggarna har börjat växa ut. Vid denna tidpunkt gräver honan en grop där den unga Echidnan bor tills den är färdig utvecklad och redo för världen.

echidna echidna

FacebookTwitterStumbleuponLinkedinPinterest
Pin It

Reviews

"One of Australia's best known and most popular animal sanctuaries"
Australia -a travel survival kit: Lonely Planet
Testimonials by Great Joomla!